Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Se også hvad der måles på når vi skal se om vi opnår målene. Læs indikatorerne.

Årlig administrationsafgift (AAF)

En afgift, som FSC (Forest Stewardship Council) opkræver hos akkrediterede certificeringsorganer.

AAF for kæde af varetægtsbeviser beregnes ud fra certifikatindehavernes faktiske omsætning af skovprodukter i certificeringsorganets portefølje1. AAF er baseret på en glidende skala, hvilket sikrer en retfærdig struktur.

Certifikatindehavere kan estimere deres nye afgift fra 1. januar 2024 ved at konsultere AAF-politikken1. For en præcis beregning kan de kontakte deres certificeringsorgan.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Lær mere om mål 8 på FN’s hjemmeside