Bliv certificeret

FSC Og/Eller PEFC

Mange virksomheder vælger at få begge certifikater. Ved at få begge certifikater, udstråler I en sikkerhed omkring bæredygtighed udadtil. Afhængigt af hvilket marked I bevæger jer i, forbedrer I jeres markedsvilkår ved at imødekomme præferencer indenfor begge certifikater.

FSC (Forest Stewardship Council)

FSC-certifikatet anvendes ofte på slutprodukter af træ og papir, som kaffekopper, sandwichpapir, paptallerkener, emballage, tømrermestre, personer, som bygger hus i træ, designer hus i træ, savværker, træ industrien, konsulenter eller indkøbere af træ plus andre brancher i træ industrien mm. For virksomheder der producerer og sælger disse produkter er det en CoC- (Chain of Custody) certificering der bruges; på dansk sporbarhedscertificering. CoC-certificeringen giver jeres virksomhed godkendelse til at FSC-mærke jeres produkter.

Produkter og materialer mærket med FSC viser, at de er produceret af/eller stammer fra skove der er drevet bæredygtigt. Dvs. at træets oprindelse fra en bæredygtigt drevet skov, kan spores hele vejen igennem virksomhedens handelskæde.

PEFC (Programme For The Endorsement Of Forest Certification)

PEFC-certifikatet henvender sig især til skovejere, tømrermestre, personer, som bygger hus i træ, designer hus i træ, savværker, træ industrien, konsulenter eller indkøbere af træ plus andre brancher i træ industrien, som ønsker at kunne dokumentere bæredygtigheden af skovdriften.

Ved en certificering af jeres skovdrift, signalerer og dokumenterer I, at skoven drives og bruges med respekt og omtanke for miljøet, sociale aspekter og økonomi – til glæde for jeres og kommende generationer.

Bliv Certificeret

For at blive certificeret i FSC og PEFC er der en række krav, I skal opfylde. Begge certifikater tager afsæt i bæredygtig skovforvaltning og skovbrug, med fokus på miljø, mennesker og økonomi.

Certificeringsprocessen