Bliv Certificeret FSC® Og/Eller PEFC

Bliv FSC eller PEFC Certificeret

FSC® eller PEFC -certificering sender et klart budskab til jeres kunder og partnere om, at I kæmper for at beskytte sunde, modstandsdygtige skove for alle, for altid så jeres firm kan bliv FSC eller PEFC certificeret.

Forbrugere er miljøbevidste

Forbrugere bliver mere og mere miljøbevidste og vil se efter de virksomheder, der kan bevise, at de aktivt bevæger sig hen imod produkter og emballager, der er mærket med FSC® eller PEFC.

Ligeledes stiller staten, forbruger flere og flere krav til virksomheder om bæredygtige mål.

Bliv FSC eller PEFC Certificeret via os

 I derfor styrke jeres omdømme, give sikkerhed for etiske og miljømæssige produktstandarder og skabe stærkere forbindelser med jeres kunder og imødekomme statens og forbrugers krav.

Certificeringen giver omverdenen mulighed for at være sikker på, at de produkter, de køber, kommer fra en ansvarlig kilde.

Hvad er FSC?

FSC arbejder for både natur og menneskers vilkår i verdens skovområder.

De definerer standarder for ansvarlig skovdrift, der tager hensyn til miljømæssige, sociale og økonomiske forhold2.

Når du køber et produkt med FSC-mærket, kan du være sikker på, at det kommer fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder.

FSC-certificeringen sikrer, at træ og papir kommer fra bæredygtige kilder, der tager hensyn til både skovens sundhed og de mennesker, der arbejder i skovene.

Når du ser FSC-mærket, ved du, at du støtter en ansvarlig og bæredygtig skovdrift!

At blive PEFC-certificeret handler om at dokumentere bæredygtigt træ i værdikæden - til forbrugerne i sidste ende.

PEFC’s sporbarhedscertificering er et frivilligt værktøj, som virksomheder kan bruge som en garanti for deres engagement i den grønne omstilling1.

Når en virksomhed opnår PEFC-certificering, sikrer det, at træprodukterne stammer fra skove, der er forvaltet bæredygtigt efter anerkendte kriterier.

 1. Markedsfordele

  Virksomheden får øget markedsadgang, da flere og flere kunder efterspørger træ fra certificerede kilder. Efterspørgslen er på visse områder endda højere end udbuddet.

Sikre kilder og gennemsigtighed:

PEFC-certificering sikrer, at træ- og papirprodukter ikke stammer fra illegale fældninger. Dette er afgørende for at bevare skovene og beskytte miljøet.

Kommunikation og markedsføring over for forbrugeren

Certificerede virksomheder kan vise deres sociale ansvarlighed, forbedre sektorens image og markedsføre brugen af certificerede produkter.

Øget effektivitet:

Implementeringen af et auditerbart system for træflowet i virksomheden kan øge den interne effektivitet. Et sådant system kan integreres i miljøledelses- og kvalitetsstyringssystemer1.

PEFC arbejder dedikeret for at dokumentere og vise systemets bidrag til en mere bæredygtig fremtid.

Virksomheder kan også bidrage ved at dokumentere deres bæredygtige indkøb og forbrug af træ.

PEFC støtter alle FN’s 17 Verdensmål med deres systemer1.

Hvis din virksomhed ønsker at fremme bæredygtighed og ansvarlig skovdrift, er PEFC-certificering en værdifuld vej at gå2.

Kæmp for klimaet

Vi har alle et ansvar at tage i forhold til at beskytte vores skoves fremtid. Skove regulerer vores klima, renser den luft, vi indånder, og filtrerer det vand, vi drikker. De giver også levested for mere end to tredjedele af det dyreliv og planter, der er på land. De er en af ​​vores vigtigste ressourcer, der tilbyder en vedvarende forsyning af de materialer og råvarer, vi har brug for til en mere bæredygtig fremtid.

Bidrag til FN’s verdensmål

FSC® bidrager direkte eller indirekte til 14 ud af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, bl.a. til mål 15 om livet på land og mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Bidraget sker i kraft af de krav, som FSC® stiller til ansvarlig skovdrift - eksempelvis vedrørende biodiversitet, ansvarligt hugst, skovarbejdernes vilkår og skovejerens relationer til lokalsamfund.

Adgang til logoer og mærker

FSC® -logoet er det mest synlige og respekterede mærke inden for bæredygtig skovforvaltning. Deres certificerings- og licensprogrammer er designet til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af denne anerkendelse. Når kunder ser FSC® -logoet brugt i forbindelse med dit brand, vil de vide, at du gør noget for at hjælpe skovene med at trives i generationer fremover.

Forbind med forbrugerne

Dokumentation for ansvarligt træ er et stadigt stigende krav fra kunder - uanset om de er privatpersoner eller virksomheder eller staten - på alle markeder og på tværs af segmenter. En certificering giver et link mellem skoven og slutbrugeren og derfor giver det også jeres kunder mulighed for at være sikre på, at de produkter, de køber, kommer fra en ansvarlig kilde.

Hæv standarder

Produkter, der er mærket med logoet, betragtes som "guldstandarden" for skovcertificering af store miljøgrupper. Ved at blive certificeret kan din virksomhed komme ind på nye markeder og få en stærkere og mere mangfoldig kundebase. I kan styrke jeres omdømme, give sikkerhed for etiske og miljømæssige produktstandarder og skabe stærkere forbindelser med jeres kunder. Det giver økonomiske fordele ved at åbne nye markeder og hjælper også med at sikre sociale fordele for arbejdere og lokalbefolkningen og letter miljømæssige fordele for biodiversitet og økosystemer.

Skab konkurrencefordele

En certificering sender et klart budskab til dine kunder og partnere om, at du kæmper for at beskytte sunde, modstandsdygtige skove for alle, for altid. Ved at blive FSC® eller PEFCTM -certificeret kan producentvirksomheder og skovejere komme ind på nye markeder og få en stærkere og mere mangfoldig kundebase. Detailhandlere og leverandører kan styrke deres omdømme, give sikkerhed for etiske og miljømæssige produktstandarder og skabe stærkere forbindelser med deres egne kunder.

Hvad er FSC® og PEFC-certificering?

De fleste af os genkender FSC®-logoet fra hverdagsprodukter lavet af træ og papir, fra kvitteringer til toiletpapir. Men hvad betyder det egentlig?

FSC® står for 'Forest Stewardship Council'. Træ-logoet er blevet en velkendt garanti for brugere og forbrugere af papir- og træprodukter verden over. Brug af logoet følger med strenge krav for at undgå vildledende budskaber. Det betyder, at når du ser det på et produkt, kan du være sikker på, at verdens skove ikke er blevet beskadiget.

FSC® er et globalt anerkendt certificeringssystem med millioner hektar skovområde certificeret i henhold til dets standarder. En certificering bygger derfor på et strengt miljømæssigt og socialt ansvar, som sikrer langsigtet beskyttelse af vores skove og hjælper med at reducere vores negative påvirkning af miljøet.

PEFC står for ‘Programme for the Endorsement of Forest Certification' og minder faktisk meget om FSC®-systemet. Det er også en international non-profit organisation dedikeret til at fremme ansvarlig skovbrugspraksis.

Ligesom FSC®-systemet har PEFC en certificering for at opretholde ansvarlig forvaltningspraksis for skove. Forskellene ligger både i kravene bag certificeringen, måden organisationerne er bygget op på og i kravene til kontrollen.

Mange vælger at få begge certifikater. Ved at have dem begge udstråler I sikkerhed omkring bæredygtighed. Afhængigt af hvilket marked I bevæger jer i, forbedrer I jeres markedsvilkår ved at imødekomme begge kundepræferencer.

Processen fra start til slut

Trin i processen af gruppecertificering hos Estrup Nature:

1. Ansøgningsformular

Spørgeskema om ansvarsfordeling og produktgruppeliste (PGL) besvares via online eller e-mail.

Når Estrup Nature har modtaget ansøgningen underskrevet med det udfyldte spørgeskema, modtager virksomheden udkastet til en håndbog via vores online portal eller e-mail.

2. Udkast til håndbog

Håndbogen fremsendes inden for 48 timer efter modtagelse af ansøgning og spørgeskema.

3. Betalingsopkrævning

Virksomheden modtager en faktura på en del af det samlede beløb. Det sker på dette tidspunkt, fordi Estrup Nature herefter har dokumentoverførsler og andre arbejdsgange, som involverer vores certificeringsorgan GFA, Consulting Group, Hamborg – Tyskland at betale omkostninger.

4. Intern audit og træningslog

Laves intern audit samt undervisning af ansvarlige personer Dokumenter på dette underskrives og returneres via online portal eller sendes via E-mail.

5. Besøg af Estrup Nature

Vi kommer på besøg eller holder et online møde med virksomheden, hvor vi sammen ser på, hvordan virksomheden fx. vil håndtere udarbejdelse af en volumenoversigt, tjekke leverandører, Håndbog godkendelse, adskille FSC® eller PEFC -materiale fra ikke- FSC® eller PEFC

6. Modtagelse af certifikat

Virksomheden modtager certifikat. Samt virksomheden får adgang til logoer, som kan bruges på faktura, følgesedler, hjemmeside, banner, produkter m.m.

Kontakt

  caret-down caret-up caret-left caret-right
  Rikke Bent Hansen A/S

  Igennem https://estrupnature.dk og deres gruppe certificering har vi får tildelt et FSC certifikat.

  Vores kunder efterspørger det og igennem stor og fleksible hjælp fra EstrupNature lykkedes det os, at komme i mål.

  Vi er glade for samarbejdet idet vi igennem samarbejdet kan imødekomme vores kunders krav.

  Vi oplever en stigende efterspørgsel på møbler, der er produceret med bæredygtighed for øje. Derfor valgte vi at blive FSC®-certificeret igennem Estrup Natures gruppecertificering.
  Estrup Nature har ydet kompetent rådgivning og støtte igennem hele certificeringsprocessen, og de svarer altid hurtigt, når vi har spørgsmål og behov for vejledning.