Mål 13: Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Mål 13

Se også hvad der måles på når vi skal se om vi opnår målene. Læs indikatorerne.

Mål 13 i FN’s Verdensmål handler om klimaindsats.

  • Mål 13: Bekæmp klimaforandringer og deres konsekvenser
    • Dette mål fokuserer på at tage hånd om klimaforandringer og minimere deres negative påvirkning.
    • Det opfordrer til handling for at reducere drivhusgasemissioner, øge klimaresiliens og fremme bæredygtige løsninger.
    • Målet omfatter også uddannelse og bevidsthed om klimaforandringer.

Husk, at FN’s Verdensmål er en global dagsorden for bæredygtig udvikling, og alle lande arbejder sammen for at opnå disse mål.

Mål 13 i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) fokuserer på klimaindsats inden for skovbrug og bæredygtig skovforvaltning. PEFC er en global certificeringsstandard, der fremmer ansvarligt skovbrug og bevarelse af skove. Her er nogle nøglepunkter om PEFC’s klimaindsats:

  1. Bæredygtig skovforvaltning:

PEFC-certificerede skove forvaltes på en måde, der tager hensyn til klimaet. Dette inkluderer bevarelse af skovarealer, genplantning og beskyttelse af biodiversitet.

Skove spiller en vigtig rolle i at absorbere CO₂ og opretholde klimaet.

Reduktion af drivhusgasemissioner:

PEFC-certificerede virksomheder skal overholde strenge krav for at minimere deres miljøpåvirkning, herunder reduktion af emissioner.

Dette bidrager til at bekæmpe klimaforandringer.

Bevidsthed og uddannelse:

PEFC fremmer uddannelse og bevidsthed om skovforvaltning og klimaforandringer.

De arbejder også på at involvere lokalsamfund og interessenter i bæredygtig skovdrift.

Husk, at PEFC-certificering er en frivillig proces, som skovejere og virksomheder kan deltage i for at demonstrere deres engagement i bæredygtighed og klimabeskyttelse.

Mål 13 inden for FSC (Forest Stewardship Council) fokuserer på klimaindsats inden for skovbrug og bæredygtig skovforvaltning.

Bæredygtig skovforvaltning:

FSC-certificerede skove forvaltes på en måde, der tager hensyn til klimaet. Dette inkluderer bevarelse af skovarealer, genplantning og beskyttelse af biodiversitet.

Skove spiller en vigtig rolle i at absorbere CO₂ og opretholde klimaet.

Reduktion af drivhusgasemissioner:

FSC-certificerede virksomheder skal overholde strenge krav for at minimere deres miljøpåvirkning, herunder reduktion af emissioner.

Dette bidrager til at bekæmpe klimaforandringer.

Bevidsthed og uddannelse:

FSC fremmer uddannelse og bevidsthed om skovforvaltning og klimaforandringer.

De arbejder også på at involvere lokalsamfund og interessenter i bæredygtig skovdrift.

Husk, at FSC-certificering er en frivillig proces, som skovejere og virksomheder kan deltage i for at demonstrere deres engagement i bæredygtighed og klimabeskyttelse.

Lær mere om mål 13 på FN’s hjemmeside