Mål 2: Stop sult

Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Se også hvad der måles på når vi skal se om vi opnår målene. Læs indikatorerne.

Mål 2 Stop sult

Handler om at udrydde sult og fejlernæring samt skabe bedre forhold for fødevareproduktion.

FN’s andet verdensmål sigter mod at afskaffe sult i verden.

Dette mål adresserer både akut hungersnød og den mere usynlige daglige sult, hvor millioner af mennesker kun lige får nok mad til at overleve uden mulighed for at være aktive1.

I 2014 blev det skønnet, at 795 millioner mennesker var kronisk underernærede.

Årsagen er ofte tørke, oversvømmelser og tab af biodiversitet i lokalområder eller regioner2.

For at opnå dette mål skal vi fremme bæredygtige landbrugsmetoder, forbedre livsgrundlag og kapacitet i små landbrug samt sikre lige adgang til jord, teknologi og markeder.

Afskaffelse af sult kræver også internationalt samarbejde for at investere i infrastruktur og teknologi, der kan forbedre landbrugets produktivitet. Sammen med de øvrige verdensmål kan vi arbejde hen imod en verden uden sult inden 20303.

Mål 2 Stop sult om PEFC-certificering (Forest Stewardship Council) er en standard, der fremmer bæredygtig skovforvaltning.

Formålet er at bevare skovressourcerne og sikre ansvarlig skovdrift. Når et produkt har PEFC-certificering, betyder det, at det er fremstillet af træ fra skove, der overholder bæredygtighedsstandarder.

Skove spiller en afgørende rolle i fødevareproduktionen ved at levere ressourcer som træ, frugt, svampe og bær.

PEFC arbejder for at bevare disse muligheder og sikre, at vi kan nyde skovenes gavnlige bidrag på lang sigt1.

Lær mere om mål 2 på FN’s hjemmeside