Mål 3: Sundhed og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Se også hvad der måles på når vi skal se om vi opnår målene. Læs indikatorerne.

Mål 3: Sundhed og trivsel

Verdensmål 3 sigter mod at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel på tværs af aldersgrupper.

Takket være øget velstand, varieret kost, rent drikkevand og bekæmpelse af dødelige sygdomme lever vi i dag længere.

Målet omfatter både fysisk og mental sundhed og er en integreret del af FN’s dagsorden for bæredygtig udvikling frem mod 203012.

For at opnå dette mål skal vi reducere mødredødelighed.

Forebygge dødsfald blandt nyfødte og børn under 5 år samt bekæmpe epidemier som AIDS, tuberkulose og malaria1

Lad os sammen arbejde for et sundere og mere trivselsfyldt samfund via Mål 3: Sundhed og trivsel for FSC certificering.

Lær mere om mål 3 på FN’s hjemmeside