FN’s 17 Verdensmål

Hvad er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling?

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål. Som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Derudover skal målene reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne. Som kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

2015-målene har vist os, at det er muligt at opnå resultater, hvis den politiske vilje er tilstede, og vi opstiller klare mål og prioriterer vores ressourcer derefter.

Modsat hvad mange tror, er der opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med næsten 75%, ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole. Desuden er der dobbelt så mange børn, som overlever deres fem års fødselsdag. 45% færre kvinder dør i forbindelse med graviditet eller fødsel. Derudover er der to milliarder mennesker, som har fået adgang til forbedret drikkevand. Samt millioner af menneskeliv er blevet reddet, på grund af forbedret forebyggelser og behandlinger af smitsomme sygdomme såsom malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.
Alle har ret til et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.

Universelle mål

FN’s verdensmål gælder for alle lande – både rige og fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, er bl. a. social marginalisering, fattigdom, fødevareusikkerhed og ulige adgang til naturressourcer. Disse er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser. Det er derfor nødvendige at løse dem i fællesskab.

Verdensmålene er resultatet af tre års diplomatisk arbejde, som fik startskuddet ved Rio+20 topmødet i 2012. De er baseret på den mest omfattende og gennemsigtige globale konsultationsproces i FN’s historie.
Den omfattende konsultationsproces har sikret offentlig indflydelse og bredt ejerskab. Dette er de afgørende elementer, når den nye dagsorden skal omsættes til handling over de kommende 15 år.

Du kan læse mere om verdensmålene for bæredygtig udvikling her.