FN’s 17 Verdensmål

Hvad er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling?

FN´s verdensmål udgør 17 overordnede mål og 169 delmål der forpligter samtlige FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe sult og fattigdom i verden.

Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for hele planeten og de mennesker der bor på den.

Tanken er at verdensmålene skal sikre uddannelse, reducere uligheder, skabe bedre sundhed og arbejdsforhold til alle, samt understøtte en bæredygtig økonomisk vækst.

Den nye dagsorden anerkender at social, miljømæssig og økonomisk udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne og kræver en integreret indsats for at opnå holdbare resultater.

Implementeringen af verdensmålene har vist os, at det er muligt at opnå gode resultater, hvis den politiske vilje er tilstede, og vi opstiller klare mål samt prioriterer vores ressourcer derefter. Modsat hvad mange tror, er der opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år:

  • Fattigdommen i verden er faldet med næsten 75%,
  • 90% af børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole.
  • Dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag.
  • Antallet af kvinder der dør i forbindelse med graviditet eller fødsel er reduceret med 45%.
  • 2 milliarder mennesker har fået adgang til drikkevand.
  • Millioner af menneskeliv er blevet reddet, på grund af forbedret forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme såsom malaria, tuberkulose samt HIV/AIDS.

Alle har ret til et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.

Universelle mål

FN’s verdensmål gælder for alle lande – rige som fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkter.

De store udfordringer, vi står overfor i dag er social marginalisering, fattigdom, fødevareusikkerhed og ulige adgang til naturressourcer. Disse er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser. Det er derfor nødvendigt at løse dem i fællesskab.

Verdensmålene er resultatet af et kæmpe diplomatisk arbejde, som fik startskuddet ved Rio+20 topmødet i 2012, også kendt som Earth Summit 2012, den tredje internationale konference om bæredygtig udvikling med det formål at forene de økonomiske og miljømæssige mål for det globale samfund.

Målene er baseret på den mest omfattende og gennemsigtige globale konsultationsproces i FN’s historie. Den omfattende proces har sikret offentlig indflydelse og bredt ejerskab. Dette er de afgørende elementer, når den nye dagsorden skal omsættes til endnu flere handlinger over de kommende år. Du kan læse mere om verdensmålene for bæredygtig udvikling her.

Du kan læse mere om verdensmålene for bæredygtig udvikling her.