Mål 7: Bæredygtig energi

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Se også hvad der måles på når vi skal se om vi opnår målene. Læs indikatorerne.

Mål 7: Bæredygtig energi

FSC-certificering er en vigtig måde at fremme bæredygtig skovforvaltning og ansvarlig brug af træprodukter.

FSC-skovcertificering (FM):

Dette giver skovejere uafhængig tredjepartskontrolleret dokumentation for, at deres skove forvaltes ansvarligt. Det viser, at skovene opfylder FSC’s principper for bæredygtig skovdrift1.

FSC-sporbarhedscertificering (CoC):

Dette giver virksomheder dokumentation for, at skovbaserede produkter er lavet af træ fra ansvarligt drevne skove og andre ansvarlige kilder.

Det gør det muligt for virksomheder at bruge FSC’s brand og logo i deres markedsføring1.

Hvis du er en forhandler af FSC-mærkede produkter, kan du nøjes med en varemærkelicens til markedsføring og kommunikation.

Certificerede skovejere og virksomheder kan bruge FSC’s mærker til at kommunikere ansvarligt skovbrug og brug af ansvarligt fældet træ1.

Hvis du har brug for hjælp til certificering, kan du kontakte en konsulent eller FSC Danmark.

FSC-certificering er en troværdig dokumentation, som efterspørges af kunder og forbrugere, og den bidrager til FN’s verdensmål 7 om bæredygtig energi23.

Lær mere om mål 7 på FN’s hjemmeside