Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Mål 16

Se også hvad der måles på når vi skal se om vi opnår målene. Læs indikatorerne.

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Verdensmål 16 handler om at støtte fredelige og inkluderende samfund,

Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer1.

Dette mål er afgørende for en bæredygtig udvikling.

Fred og stabilitet: Fred, stabilitet og respekt for menneskerettigheder er grundlæggende for en bæredygtig fremtid.

Vi skal arbejde på at reducere vold og konflikter overalt i verden.

Beskyttelse af de mest udsatte: Vi skal træffe foranstaltninger for at beskytte dem, der er mest udsatte for vold og overgreb.

Dette inkluderer at stoppe mishandling, udnyttelse og menneskehandel.

Retsstatsprincipper og menneskerettigheder: At fremme retssikkerhed og menneskerettigheder er afgørende.

Vi skal sikre lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.

Verdensmål 16 er en del af FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, og det kræver en integreret tilgang på tværs af alle mål2.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug.

PEFC er bygget op af nationale medlemmer i mere end 50 lande, så retningslinjerne for den bæredygtige skovdrift er tilpasset det enkelte lands klima og miljø1.

Uanset om du er skovejer eller virksomhed, der arbejder med træprodukter, kan du få en PEFC-certificering og være med til at beskytte verdens skove.

Som PEFC-certificeret skovejer eller virksomhed har du muligheden for at hente PEFC-logoet gratis, så du kan promovere, at du arbejder med dokumenteret bæredygtighed2.

Lær mere om mål 16 på FN’s hjemmeside