Mål 14: Livet i havet

Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Mål 14

Se også hvad der måles på når vi skal se om vi opnår målene. Læs indikatorerne.

Verdensmål 14, også kendt som “Livet i havet,” fokuserer på at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Klimaforandringer: Menneskelige aktiviteter, især forbrænding af fossile brændstoffer, påvirker havets temperatur, kemi og strøm.

Vi skal håndtere denne livsvigtige ressource for at afbøde klimaforandringerne.

Biodiversitet: Over tre milliarder menneskers levebrød afhænger af hav- og kystområdernes biodiversitet.

Desværre er der overfiskning med omkring 30 procent, hvilket er langt over niveauet for bæredygtig reproduktion af fiskebestandene.

Forurening: Verdenshavene absorberer omkring 30 procent af den CO2, der produceres af mennesker.

Havforsuring er steget med 26 procent siden den industrielle revolution. Havforurening, især plastikaffald, når alarmerende niveauer.

Verdensmål 14 i praksis: Målene inkluderer at forhindre havforurening, beskytte og bæredygtigt forvalte hav- og kystnære økosystemer samt minimere havforsuring.

Effektiv regulering af fiskeri og stop for overfiskning er også afgørende.

Verdensmål 14 fokuserer på livet i havet og bæredygtig skovforvaltning. PEFC-certificerede skove spiller en vigtig rolle i at beskytte og genoprette økosystemerne, så skovene kan rense vandet og sikre rent grundvand.

Derudover reducerer de risikoen for oversvømmelser og andre naturkatastrofer.

PEFC arbejder for at fremme bæredygtigt skovbrug og sikre, at træprodukter kommer fra ansvarlige kilder 1. Hvis du ønsker at vide mere om PEFC-certificering, kan du læse om det her2

Lad os sammen arbejde for at bevare vores verdenshav og sikre en bæredygtig fremtid!

Lær mere om mål 14 på FN’s hjemmeside