Mindre ulighed mål 10:

Reducer ulighed i og mellem lande

Se også hvad der måles på når vi skal se om vi opnår målene. Læs indikatorerne.

Mindre ulighed mål ved  at bliv FSC-certificering og Bæredygtig Skovdrift

FSC-certificering (Forest Stewardship Council) er en international standard, der fremmer bæredygtig skovdrift. Formålet med FSC-certificering er at bevare skovene og beskytte biodiversiteten, samtidig med at man opretholder en ansvarlig skovdrift.

Når en skov er FSC-certificeret, betyder det, at den opfylder visse kriterier for bæredygtighed. Disse kriterier omfatter beskyttelse af dyreliv, respekt for lokale samfund og arbejdstagere samt bevarelse af skovens økosystemer.

FSC-certificering giver forbrugere mulighed for at vælge produkter, der stammer fra bæredygtigt forvaltede skove. Når du ser FSC-mærket på træprodukter som møbler, papir eller byggematerialer, kan du være sikker på, at de er produceret med omtanke for miljøet.

PEFC-certificering spiller en vigtig rolle i at fremme bæredygtig skovforvaltning og bidrage til FN’s 17 verdensmål.

Afskaf fattigdom:

PEFC-certificering giver mindre skovejere adgang til markedet og en retfærdig pris for deres bæredygtige træ og produkter.

Skovene er også afgørende for at sikre mad, fisk, planter og andre ressourcer til de mennesker, der bor i og af skovene.

Stop sult:

Når skovejere kan tjene penge på deres skovdrift, bevares skovene bedre, og der kan fortsat skaffes fødevarer fra skovene til de allerfattigste i udviklingslandene.

Sundhed og trivsel:

Skovene bruges til forskellige aktiviteter, som f.eks. gåture og cykling.

Produkter fra skovene bidrager også til lægemidler og øger den overordnede sundhed for klodens befolkning.

Kvalitetsuddannelse:

Skovejerne investerer ofte deres indkomst i at forbedre uddannelsesmulighederne i landsbyerne.

Dette bidrager til at uddanne flere mennesker i fremtiden1.

Verdensmål 10: Reducer mindre ulighed i og mellem lande

Verdensmål 10 fokuserer på at mindske uligheden i verden. Det er afgørende at skabe et mere retfærdigt samfund, hvor alle har lige muligheder og adgang til ressourcer. Her er nogle centrale punkter:

Økonomisk ulighed:

Verdensmål 10 sigter mod at mindske forskellen mellem rig og fattig.

Dette indebærer at skabe økonomisk lighed gennem bedre fordeling af ressourcer og muligheder.

Social inklusion:

Målet er at inkludere alle grupper i samfundet, uanset baggrund, køn eller handicap.

Dette kan opnås gennem politiske tiltag, uddannelse og bevidsthedsfremmende kampagner.

Migration og flygtninge:

Verdensmål 10 adresserer også spørgsmål om migration og flygtninge.

Det handler om at sikre, at alle mennesker, uanset nationalitet, behandles retfærdigt og med værdighed.

Bæredygtig udvikling:

Ulighed er tæt forbundet med bæredygtig udvikling.

Ved at mindske uligheden kan vi skabe et mere bæredygtigt og harmonisk samfund.

Mål 10: Mindre ulighed er en vigtig vejledning for regeringer, organisationer og enkeltpersoner i arbejdet med at skabe en mere retfærdig og inkluderende verden.

Lær mere om mål 10 på FN’s hjemmeside