Mål 15: Livet på land

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Mål 15

Se også hvad der måles på når vi skal se om vi opnår målene. Læs indikatorerne.

Mål 15: Livet på land handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på landjorden.

Dette mål fokuserer på bevarelse af biodiversitet, skovforvaltning, bekæmpelse af ørkendannelse og beskyttelse af truede dyrearter.

Verdensmål 15 handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på landjorden.

Dette mål fokuserer på bevarelse af biodiversitet, skovforvaltning, bekæmpelse af ørkendannelse og beskyttelse af truede dyrearter.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) spiller en vigtig rolle i at fremme bæredygtigt skovbrug og støtte dette mål.

PEFC arbejder for den bæredygtige omstilling ved at sikre, at skovene forvaltes ansvarligt og at der handles med bæredygtigt træ rundt om i verden. Deres standarder er udarbejdet ud fra FN’s definition af begrebet ‘bæredygtighed’, som omfatter sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter1.

Forest Stewardship Council

Verdensmål 15 handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på landjorden.

Dette mål fokuserer på bevarelse af biodiversitet, skovforvaltning, bekæmpelse af ørkendannelse og beskyttelse af truede dyrearter.

Når det kommer til FSC-certificering, spiller FSC (Forest Stewardship Council) en vigtig rolle i at fremme bæredygtigt skovbrug og støtte Verdensmål 15. Her er nogle relevante oplysninger om FSC-certificering:

FSC-skovcertificering (FM):

Dette giver skovejere uafhængig tredjepartskontrolleret dokumentation for, at deres skove forvaltes ansvarligt – også kaldet ansvarlig skovdrift.

Skove, der er FSC-certificerede, lever op til FSC’s anerkendte principper for bæredygtig skovforvaltning1.

FSC-sporbarhedscertificering (CoC):

Dette giver virksomheder i leverandørkæden dokumentation for, at skovbaserede produkter er lavet af træ fra ansvarligt drevne skove og andre ansvarlige kilder som f.eks. genbrug.

Virksomheder, der sælger FSC-mærkede produkter, kan bruge FSC’s brand, logo og mærker til at kommunikere ansvarligt skovbrug og brug af ansvarligt fældet træ1.

Lær mere om mål 15 på FN’s hjemmeside