Mål 17: Partnerskab for handling

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene

Mål 17

Se også hvad der måles på når vi skal se om vi opnår målene. Læs indikatorerne.

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling sigter mod at styrke det globale samarbejde for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå alle verdensmålene.

Udviklingsbistand og finansiering: Udviklingsbistand fra de udviklede lande er steget, men humanitære kriser kræver stadig ressourcer. Mange lande har brug for bistand for at fremme vækst og handel.

Teknologi og viden: Bedre adgang til teknologi og viden fremmer innovation og ideudveksling.

Handel og eksport: International handel og støtte til eksport fra udviklingslandene bidrager til et retfærdigt handelssystem.

Delmål og indikatorer:

17.1: Styrk national ressourcemobilisering gennem skatteindtægter.

17.2: Udviklede lande skal opfylde deres forpligtelser til at give udviklingsbistand.

17.3: Mobiliser flere finansielle ressourcer til udviklingslande.

17.4: Hjælp udviklingslande med bæredygtig gældsreduktion.

Samlet set handler mål 17 om partnerskaber på tværs af grænser og sektorer for at opnå bæredygtig udvikling 123. 🌍💙

Mål 17: Partnerskaber for handling er en central del af FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Dette mål fokuserer på at styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene. H

Globalt engagement og samarbejde: Bæredygtig udvikling kræver stærkt globalt engagement og samarbejde. Udviklingsbistand fra de udviklede lande er steget, men humanitære kriser fortsætter med at kræve finansielle ressourcer og bistand.

Bedre adgang til teknologi og viden: Verden er tættere forbundet end nogensinde før. Deling af ideer og fremme af innovation gennem teknologi og viden er afgørende.

Styrkelse af global solidaritet: Målet er at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde ved at støtte nationale planer for at nå alle verdensmålene.

Nogle specifikke indikatorer for Mål 17 inkluderer:

Andelen af statens samlede indtægter som andel af BNP, opdelt på kilde.

Netto officiel udviklingsbistand som andel af bruttonationalindkomst (BNI).

Størrelsen af pengeoverførsler til hjemland fra emigranter som andel af samlet BNP.

Partnerskaber for handling er afgørende for at opnå bæredygtig vækst og udvikling. Læs mere om Mål 17 på Verdensmålene.dk.

Lær mere om mål 17 på FN’s hjemmeside