Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Mål 9

Se også hvad der måles på når vi skal se om vi opnår målene. Læs indikatorerne.

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Verdensmål 9 fokuserer på industri, innovation og infrastruktur og er en del af FN’s dagsorden for bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Infrastruktur og innovation: Mål 9 handler om at skabe en bedre infrastruktur, der er mere agil og robust over for ændringer i samfundet og brancherne.

Det inkluderer byggeri af veje, jernbaner, havne og andre faciliteter, der letter handel og samarbejde på tværs af landegrænser1.

Bæredygtig industrialisering:

Delmål 9.2 sigter mod at fremme en inklusiv og bæredygtig industrialisering.

Dette indebærer at finde nye metoder til at arbejde mere bæredygtigt i verdens fabrikker og virksomheder, så ressourcer bruges mere effektivt og miljømæssigt fornuftigt2.

Teknologisk udvikling og adgang til information: Verdensmål 9 understreger også vigtigheden af teknologisk udvikling.

Mere end 4 milliarder mennesker har stadig ikke adgang til internettet, og det er afgørende at overvinde den digitale kløft for at fremme innovation og iværksætteri1.

Hvis din organisation ønsker at støtte verdensmål 9, kan I bruge vejledninger og værktøjer fra standarder. Disse hjælper med at minimere risici og kommunikere jeres arbejde med verdensmålene til samarbejdspartnere og kunder1.

Lær mere om mål 9 på FN’s hjemmeside