Bli certifierad

Forest Stewardship Council”

FSC® Og/Eller PEFC®

Mange virksomheder vælger at få begge certifikater. Ved at få begge certifikater, udstråler I en sikkerhed omkring bæredygtighed udadtil. Afhængigt af hvilket marked I bevæger jer i, forbedrer I jeres markeds vilkår ved at imødekomme præferencer indenfor begge certifikater.

FSC® (Forest Stewardship Council)

FSC® – certifikatet tillämpas ofta på slutprodukter av trä och papper, såsom kaffekoppar, sandwichpapper, kartongplattor , förpackning etc. För företag som tillverkar och säljer dessa produkter används en CoC (Chain of Custody) -certifiering; om dansk spårbarhetscertifiering. CoC-certifieringen ger ditt företag godkännande att FSC® märke dina produkter. Produkter och material markerade med FSC® visar att de är framställda från / eller härrör från hållbara skogar. dvs att trädets ursprung från en hållbart drivd skog kan spåras hela vägen genom företagets handelskedja.

PEFC® (Programme For The Endorsement Of Forest Certification)

PEFC (Program för godkännandet av skogscertifiering) PEFC ® certifikat riktar sig särskilt till skogsägare som vill kunna dokumentera skogsdriftens hållbarhet. När du certifierar din skogsförvaltning, signalering och dokumentation av att skogen drivs och används med respekt och hänsyn till miljön, sociala aspekter och ekonomi – till förmån för dina och kommande generationer.

Bli certifierad

För att certifieras i FSC® och PEFC ® finns det ett antal krav I måste uppfylla. Båda certifikaten är baserade på hållbar skogsförvaltning och skogsbruk med fokus på miljö, människor och ekonomi.

Certificeringsprocessen