Bliv certificeret

Forest Stewardship Council”

FSC® Og/Eller PEFC®

Mange selskaper velger å få begge sertifikatene. Ved å skaffe begge sertifikatene, utstråler du en sikkerhet for bærekraft på utsiden. Avhengig av hvilket marked du beveger deg inn i, forbedrer du markedsforholdene ved å møte preferanser innenfor begge sertifikatene.

FSC® (Forest Stewardship Council)

FSC® – sertifikatet blir ofte brukt på sluttprodukter av tre og papir, for eksempel kaffekopper, sandwichpapir, pappplater , emballasje m.m. For selskaper som produserer og selger disse produktene, brukes en CoC (Chain of Custody) -sertifisering; på dansk sporbarhetssertifisering. CoC-sertifiseringen gir ditt selskap godkjenning til FSC® merke produktene dine. Produkter og materialer merket med FSC® viser at de er produsert fra / eller stammer fra skog som er bærekraftig. Dvs. at treets opprinnelse fra en bærekraftig drevet skog kan spores hele veien gjennom selskapets handelskjede.

PEFC (Programmer for godkjenningen av skogsertifisering) PEFC ® sertifikat er spesielt rettet mot skogeiere som ønsker å kunne dokumentere bærekraften for skogdrift. Når du sertifiserer skogforvaltning, signalisering og dokumentasjon av at skogen drives og brukes med respekt og hensyn til miljø, sosiale aspekter og økonomi – til fordel for dine og fremtidige generasjoner.

For å bli sertifisert i FSC® og PEFC ® er det en rekke krav I må oppfylle. Begge sertifikatene er basert på bærekraftig skogforvaltning og skogbruk, med fokus på miljø, mennesker og økonomi.

Certificeringsprocessen