fbpx

PEFC fyraftensmøde sammen med Estrup Nature.

PEFC fyraftensmøde sammen med Estrup Nature

PEFC fyraftensmøde sammen med Estrup Nature.

Kære PEFC fyraftensmøde sammen med Estrup Nature.

I forbindelse med ny opdatering af PEFC standarden afholder vi et webinar / fyraftensmøde, hvor PEFC Danmark deltager.
Der vil på mødet blive informeret både generelt om PEFC og omkring ændringerne, ligesom der vil være mulighed for drøftelse / spørgsmål.

Webinaret vil foregå via Zoom den 30.november 2022 kl. 15:00-15:45.

Vi anbefaler alle interessenter at deltage.

Vi ser frem til et godt møde.

Tilmelding sker ved nedenstående link:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwkduChqDMoGNZoWFiGERFwM6asfonThD0H

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er en international organisation, der arbejder for at fremme bæredygtig skovdrift og bevare skovens økosystemer.

PEFC-certificering er et vigtigt værktøj for at sikre, at skovene forvaltes ansvarligt og respektfuldt over for miljøet, samfundet og økonomien.

De nye opdateringer af PEFC-standarderne indeholder ændringer og forbedringer, der afspejler den seneste viden og bedste praksis inden for skovforvaltning. Nogle af de centrale ændringer omfatter:

Styrket biodiversitet:

De reviderede standarder fokuserer på at bevare og beskytte skovens biodiversitet. Dette omfatter bevarelse af levesteder for truede arter, beskyttelse af vandløb og vådområder samt fremme af naturlig foryngelse af træer.

Socialt ansvar:

PEFC-standarderne indeholder nu mere specifikke krav til arbejdsforhold, rettigheder for oprindelige folk og lokalbefolkning samt beskyttelse af kulturelle og sociale værdier.

Klimaforandringer:

De reviderede standarder adresserer klimaforandringer ved at fremme bæredygtig skovdrift, der reducerer CO2-udledningen og øger kulstofbindingen i skovene.

Transparens og sporbarhed:

PEFC-certificerede produkter skal nu have bedre sporbarhed gennem hele forsyningskæden, hvilket giver forbrugerne mulighed for at træffe informerede valg.

PEFC Danmark spiller en vigtig rolle i at implementere disse ændringer og udbrede kendskabet til PEFC-certificering i Danmark. Webinaret og fyraftensmødet er en fantastisk mulighed for at lære mere og stille spørgsmål.

Det er fantastisk at høre, at PEFC Danmark afholder et webinar / fyraftensmøde sammen med Estrup Nature  tits vedr. alt om PEFC certificering  og nye opdatering i PEFC regi.  Kontakt os for mere information vedr. PEFC certificering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *